FLAŞ HABER

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na Atananların Dikkatine

 

Ataması Yapılan Gazi ve Şehit Yakınları DİKKATİNE

 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine yerleştirilmeleri yapılanların ekteki yazımızda belirtilen evraklar ile birlikte 19/08/2014 tarihine kadar bulunduğunuz ildeki Genel Sekreterliğe elden teslim edilmesi gerekmektedir.

İstenilen belgelerle ilgili ayrıntılara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz

http://www.tkhk.gov.tr/TR,7384/3713-sayili-terorle-mucadele-kanunu-kapsaminda-kurumumu-.html

 

Yazı Sureti
İstenilen Belgeler

Atama Başvuru Formu

İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

 

1-      ) Açıktan Atama Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurularak imzalanması)

2-      ) Şehit Yakını ve Gazilerimizin Kamu Kurumlarına Atama Sonuç Çıktısı

3-      ) Mezuniyet Belgesi

 

-          Adayın yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı,

-          Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı,

-          Eğitimini yut dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı.

 

(Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin noter onaylı sureti veya belgelerin asli ile birlikte Genel Sekreterliğe diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde ilgili Genel Sekreterlikçe aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

 

4-      ) 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)

5-      ) Mal Bildirim Beyannamesi (tarih ve imzalı olarak doldurulup teslim edilecektir.)

 

 

Mal Bildirim Beyannamesi

Yoruma kapalı.

Scroll To Top